BAM.Bi-jeva PRAVILA NA CESTI: #1

18. 3. 2016

Pravilo št.1: POZDRAVLJANJE
BAM.Bi kolesar in BAM.Bi kolesarka na cesti vedno pozdravita nasproti vozečega kolesarja ali kolesarko.
V kolikor gre za BAM.Bi skupino, pozdravi prvi v koloni, če je vožnja v parih pa prvi levi.