21. BAM.Bi POHODNIŠKA TRANSVERZALA

1. 4. 2021

2021 01 Markacija Apnišče_11

21.FEBRUAR 2021 do 2.JANUAR 2022
Že enaindvajsetič z BAM.Bijem osvajamo slovenske in tuje hribe.
Pohodniška transverzala vam ponuja svobodno izbiro zbiranja vrhov,
hkrati pa predstavlja vsakodnevni izziv za gibanje oziroma sproščanje v naravi.
Naloga BAM.Bi pohodnikov je zbiranje točk, ki jih pohodnik prejme za osvojeni vrh
ali osvojeno planinsko postojanko:
»1« točka za vrh do 999 metrov,
»3« točke za vrh od 1000 do 1999 metrov,
»5« točk za vrh 2000 metrov in višji.
(primer: če osvojimo Apnišče, kot najvišji vrh šenčurske občine in Štefanjo goro, osvojimo dve točki).

V ta namen je ŠD BAM.Bi izdelal posebno knjižico, ki jo prejmete ob plačilu letne članarine v višini 10€ za odrasle in 5€ za otroke letnik 2006 in mlajše. Ob prvem vpisu je potrebna tudi pristopna izjava.

V knjižici so navodila za izpolnjevanje, bistveno pa je, da ob osvojitvi posameznega vrha žigosamo knjižico (že žiga ni, potem zgolj vpišemo ime vrha) in vpišemo ustrezno število točk. Isti vrh ali planinsko postojanko lahko vpišemo ob vsakem obisku. Točke sproti seštevamo, kar nam daje dodatno motivacijo za nadaljnje pohodniške izzive.

Vpisujemo katerekoli vrhove in planinske postojanke doma in v tujini. Nekaj izbire vrhov najdemo tudi v sami knjižici.

BAM.Bi JAKOBOV KROG

Posebnost transverzale je BAM.Bi Jakobov krog v Trbojah. Gre za dobrih 8 km dolg krog. Pot nas vodi iz Trboj po označeni gozdni poti do cerkve Sv. Jakoba v Hrašah pri Smledniku, nazaj pa po delu šenčurske ali preddvorske veje Jakobove poti, v zadnjem delu pa se držimo smeri proti Trbojam. Žig se nahaja na steni cerkve Sv. Jakoba v omarici poti Jakoba Aljaža. BAM.Bi Jakobov krog prinaša 5 točk za pohodno transverzalo.

Seštevek ob zaključku transverzale nas razvrsti med naslednje možne pohodnike:
Bronasti BAM.Bi pohodnik: 50 – 150 točk       (za starejše od 65 let: 30 – 100 točk)
Srebrni BAM.Bi pohodnik: 151 – 300 točk       (za starejše od 65 let: 101 – 200 točk)
Zlati BAMM.Bi pohodnik: 301 – 999 točk        (za starejše od 65 let: 201 – 1000 točk)
Diamantni BAM.Bi pohodnik : 1000 in več točk          (kriterij velja tudi za starejše)             

Kaj pa OTROCI?

BAM.BiNO pohodniki, torej otroci rojeni leta 2006 in mlajši imajo nekoliko drugačno točkovanje. Vsi osvojeni hribi ali osvojene planinske postojanke se točkujejo z eno (1) točko, ne glede na višino. S tem želimo otrokom približati pohodništvo kot odlično izbiro izrabe prostega časa, hkrati pa ne želimo spodbujati prekomernih naporov, niti BAM.Bino pohodniška transverzala ni namenjena izpostavljanju nevarnosti. Izjemoma pa Jakobov krog tudi za otroke šteje 5 točk.

Bronasti BAM.BiNO pohodnik: 6 – 15 točk
Srebrni BAM.BiNO pohodnik: 16 – 30 točk
Zlati BAM.BiNO pohodnik: 31 – 49 točk
Diamantni BAM.BiNO pohodnik: 50 in več točk

Ob zaključku transverzale pohodniki oddajo knjižico na naslov društva:
ŠD BAM.Bi, Trboje 149, 4000 Kranj (osebno ali po pošti). Rok za oddajo je 12.1.2022.
Na letnem srečanju, ki je navadno zadnji petek v januarju pa se vsem pohodnikom podelijo bronaste, srebrne, zlate ali diamantne značke oziroma otrokom pokali ali medalje.
Poleg tega vsak pohodnik tradicionalno prejme simbolično 10 kg krompirja, otroci pa nekaj sladkega.
Več informacij dobite na telefonu 031 300 301 (dr. Mateja Kalan), ali preko elektronske pošte [email protected] oziroma na spletni strani www:bambi-sport.si